Sekretesspolicy


Skapad datum: September 02, 2018

Service i en Box AB ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen www.serviceinabox.se ("Tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy gällande insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen.

Vi använder din data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamlingen och användningen av information i enlighet med denna policy.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data som samlas in

Personuppgifter

Medan ni använder vår tjänst kan vi fråga er att tillhandhålla viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

Användningsdata

Vi kan också samla information om hur Tjänsten är ansluten och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårning & Cookies

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på Cookies vi använder:

Cookies medgivande och användning presenteras längst ner på sidan.

Användning av data

Service in a Box AB använder den samlade data för olika ändamål:

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din kommun, län, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger utanför din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Service in a Box AB kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av data

Juridiska krav

Service in a Box AB kan lämna ut dina personuppgifter i god tro om sådan åtgärd är nödvändig för att:

Säkerhet av data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service ("Tjänsteleverantörer"), att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning till att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuellt större ändringar genom att lägga ut den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via ett tydligt meddelande i vår tjänst innan ändringen blir effektiv och uppdaterar "effektivt datum" längst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss: